"demonstrować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "demonstrować" po polsku

demonstrować

czasownik
 1. demonstrate ***
  • demonstrować (np. jak coś działa) [TRANSITIVE]
   Let me demonstrate you how to use this phone. (Pozwól, że pokażę ci, jak używać tego telefonu.)
   The man in the shop demonstrated me how to use the new camera. (Mężczyzna w sklepie pokazał mi, jak używać nową kamerę.)
 2. parade **
  • demonstrować (w pochodzie)
 3. display ****
  • demonstrować, wykazywać (np. swoje umiejętności) [TRANSITIVE]
   He displayed his skill in front of the cheering audience. (On zaprezentował swoje umiejętności przed wiwatującą publicznością.)
 4. assert control
  • demonstrować, manifestować kontrolę
   So far their efforts to assert control have been unsuccessful. (Jak do tej pory ich próby demonstracji kontroli były bezskuteczne.)
 5. physicalise British English , physicalize American English
phrasal verb
 1. put up something **

Powiązane zwroty — "demonstrować"

rzeczownik
demonstracja = demonstration +3 znaczenia
demonstrant = demonstrator +1 znaczenie
czasownik
przysłówek
phrasal verb
idiom
przymiotnik
Zobacz także: demonstrowanie

"demonstrować" — Słownik kolokacji angielskich

assert control kolokacja
 1. assert czasownik + control rzeczownik = demonstrować, manifestować kontrolę
  Bardzo silna kolokacja

  Another attempt to assert control of her own life story has met with less success.

powered by  eTutor logo