"assert one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twierdzić czyjś władza
  1. assert czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it seemed important to assert his authority, and he didn't know what else to do.

powered by  eTutor logo