Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"display" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "display" po angielsku

display ****

obrazek do "display" po polsku Mitsubishi panoramic display - obrazek do "display" po polsku
rzeczownik
 1. wystawa (np. w sklepie) [policzalny]
  It's only a display - we're out of these cookies at the moment. (To tylko wystawa - nie mamy tych ciasteczek w tej chwili.)
  I can spend hours looking at the shop displays. (Mogę godzinami patrzeć na wystawy sklepowe.)
 2. pokaz [policzalny lub niepoliczalny]
  The display of such paintings was forbidden. (Pokaz takich obrazów był zabroniony.)
  There was no display of new art this week. (W tym tygodniu nie było żadnego pokazu nowej sztuki.)
  What a dazzling display! (Co za olśniewający pokaz!)
 3. wyświetlacz [policzalny]
  Everyone has a liquid-crystal display now. (Teraz każdy ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny.)
  I have problems with the display. I should call someone to fix it. (Mam problemy z wyświetlaczem. Powinienem zadzwonić po kogoś, żeby to naprawił.)
  A display in a camera is very useful. (Wyświetlacz w aparacie fotograficznym jest bardzo przydatny.)
  "What is that black spot?" "Oh, my display is dirty." ("Co to za czarna plamka?" "Och, mój wyświetlacz jest ubrudzony.")
 4. demonstracja, popis (np. umiejętności)
czasownik
 1. wywieszać, prezentować (np. wyniki) [przechodni]
  Can you display the results of your research to us? (Czy możesz nam zaprezentować wyniki swojego badania?)
  Photos from Africa were displayed in her room. (W jej pokoju były wywieszone zdjęcia z Afryki.)
 2. okazywać (np. uczucie) [przechodni]
  She doesn't display her real feelings often. (Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia.)
  We can display emotions in different ways. (Możemy okazywać emocje na różne sposoby.)
 3. demonstrować, wykazywać (np. swoje umiejętności) [przechodni]
  He displayed his skill in front of the cheering audience. (On zaprezentował swoje umiejętności przed wiwatującą publicznością.)
 4. wyświetlać, wyświetlić (np. na ekranie) [przechodni]
  The movie is displayed on the screen. (Film jest wyświetlany na ekranie.)
  I would like to display my presentation now. (Teraz chciałbym wyświetlić moją prezentację.)
 5. wabić samicę [nieprzechodni]
  Males display themselves in front of females. (Samce wabią samice, prezetując się przed nimi.)
  These birds display in very interesting ways. (Te ptaki wabią samice w ciekawe sposoby.)
przymiotnik
 1. wystawowy
  It's a display necklace, it's not for sale. (To jest wystawowy naszyjnik, nie jest na sprzedaż.)
  The display items are of worse quality. (Elementy wystawowe są gorszej jakości.)
 2. ekspozycyjny

Powiązane zwroty — "display"

rzeczownik
przymiotnik
displayed = wystawiony +2 znaczenia
przysłówek
inne
on display = na wystawie (np. sklepowej, w galerii)
kolokacje

powered by  eTutor logo