"display images" — Słownik kolokacji angielskich

display images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawa obrazy
  1. display czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The screen can display images in 16 levels of gray.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo