"feature images" — Słownik kolokacji angielskich

feature images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha obrazy
  1. feature czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 7-inch cover features an image taken of Ward when she was just 11 years old.

    Podobne kolokacje: