PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature music" — Słownik kolokacji angielskich

feature music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha muzyka
  1. feature czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His music has been featured in various film and television shows.