MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"feature music" — Słownik kolokacji angielskich

feature music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha muzyka
  1. feature czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His music has been featured in various film and television shows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo