Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"perform music" — Słownik kolokacji angielskich

perform music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj muzykę
  1. perform czasownik + music rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Are we certain about the way to perform his music?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo