KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"feature characters" — Słownik kolokacji angielskich

feature characters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): charaktery cechy
  1. feature czasownik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The story is set in the future, and features several strong female lead characters.

powered by  eTutor logo