PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"character" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "character" po angielsku

character ****

obrazek do "character" po polsku
rzeczownik
 1. charakter, usposobienie [tylko liczba pojedyncza]
  Your handwriting can tell a lot about your character. (Twoje pismo może wiele powiedzieć o twoim charakterze.)
  What is the character of this relationship? (Jaki jest charakter tej znajomości?)
 2. postać (w książce, filmie, sztuce) [policzalny]
  The main character in the film is a girl who runs away from home. (Główną postacią w filmie jest dziewczyna, która ucieka z domu.)
  Harry Potter is a fictional character. (Harry Potter jest postacią fikcyjną.)
 3. natura (np. jakiegoś przedmiotu) [tylko liczba pojedyncza]
  The character of war has changed over the last decades. (Natura wojny zmieniła się na przestrzeni ostatnich dekad.)
  The character of our job is not specific. (Natura naszej pracy nie jest doprecyzowana.)
  link synonim: nature
 4. charakter, siła charakteru [niepoliczalny]
  Partaking in team sports helps develop character. (Uczestnictwo w grach zespołowych pomaga rozwijać charakter.)
  She has no character. (Ona nie ma siły charakteru.)
 5. specyfika (np. smaku, zapachu) [niepoliczalny]
  The character of this job is easy to understand. (Specyfika tej pracy jest prosta w zrozumieniu.)
  The character of this meal doesn't suit me. (Nie pasuje mi specyfika tego posiłku.)
 6. reputacja (opinia o kimś) oficjalnie [niepoliczalny]
  She takes care of her character. (Ona dba o swoją reputację.)
  This boy has a bad character. (Ten chłopiec ma złą reputację.)
 7. znak (na komputerze) [policzalny]
  What does that character mean? (Co oznacza ten znak?)
  My computer writes characters on its own. I need to get it fixed. (Mój komputer sam pisze znaki. Muszę go dać do naprawy.)
 8. typ, osobnik (zwykle osoba obca, nieszczera) [policzalny]
  He's a suspicious character. (On jest podejrzanym typem.)
  Some character changed my password. (Jakiś typ zmienił moje hasło.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pisać, wyryć, wygrawerować (np. napis) dawne użycie
  He charactered her name on the bracelet. (On wygrawerował jej imię na bransoletce.)
  I asked him to character "I love you". (Poprosiłem go o wygrawerowanie napisu "Kocham Cię".)
 2. przedstawiać, opisywać dawne użycie
  I want you to character yourself. (Chcę, abyś opisał swoją osobę.)
  Can you character that picture? (Czy możesz opisać ten obrazek?)

Powiązane zwroty — "character"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
kolokacje

podobne do "character" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "character" po polsku

przymiotnik