TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pisać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pisać" po polsku

pisać

obrazek do "write" po polsku obrazek do "type" po polsku
czasownik
 1. write *****
  • pisać (zapisywać coś) [przechodni/nieprzechodni]
   Write your name on it. (Napisz na tym swoje nazwisko.)
   You can write at the table over there. (Możesz pisać przy tamtym stole.)
   She wrote him a letter. (Ona napisała mu list.)
  • pisać (tworzyć, np. książkę) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm writing a book on Polish cuisine. (Piszę książkę o polskiej kuchni.)
   I want to write a book about my adventures. (Chcę napisać książkę o moich przygodach.)
   She wrote that book in 1984. (Ona napisała tę książkę w 1984 roku.)
  • pisać (być pisarzem, kompozytorem, itp.) [nieprzechodni]
   I write for a living. (Zarabiam na życie pisząc.)
   She's always wanted to write but her mom wanted her to be a doctor. (Ona zawsze chciała pisać, ale jej mama chciała, żeby była doktorem.)
  • napisać, pisać (program komputerowy) [przechodni]
   Bill Gates wrote his first computer program when he was 13. (Bill Gates napisał swój pierwszy program komputerowy, kiedy miał 13 lat.)
   I have to write a computer program but I have no idea how. (Muszę napisać program komputerowy, a nie mam pojęcia jak.)
  • pisać (o piórze, długopisie) [nieprzechodni]
   My pen stopped writing. (Mój długopis przestał pisać.)
   None of these pens write. (Żaden z tych długopisów nie pisze.)
 2. type *****
  • pisać (na klawiaturze) [przechodni/nieprzechodni]
   My secretary can type 50 words per minute. (Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę.)
   Print out this invoice after you type it. (Wydrukuj tę fakturę, jak ją wprowadzisz.)
   My fingers hurt from typing all day. (Moje palce bolały od pisania cały dzień.)
 3. record *****
  • pisać, notować [przechodni]
   She recorded every single day in her journals. (Ona opisywała w swoich pamiętnikach każdy dzień.)
   Record everything I say. (Notuj wszystko, co powiem.)
 4. produce *****
  • tworzyć, pisać [przechodni]
   I'm producing a letter to my husband. (Piszę list do mojego męża.)
   He's producing a tv show. (On tworzy program telewizyjny.)
 5. contribute , ***
  • pisać (np. do gazety), składać (np. artykuł)
   I'm contributing an article for a local newspaper. (Składam artykuł dla lokalnej gazety.)
   She contributes to a right-wing paper regularly. (Ona regularnie pisze do prawicowej gazety.)
 6. pen **
 7. charcoal *
 8. character ****
  • pisać, wyryć, wygrawerować (np. napis) dawne użycie
   He charactered her name on the bracelet. (On wygrawerował jej imię na bransoletce.)
   I asked him to character "I love you". (Poprosiłem go o wygrawerowanie napisu "Kocham Cię".)
 9. indite , endite przestarzale
czasownik
 1. message ****
 2. letter , ****
 3. inscribe
phrasal verb
 1. write in **

Powiązane zwroty — "pisać"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
Zobacz także: pisać wyraźnie