"przypisać kogoś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypisać kogoś komuś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. assign **
  • przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) [TRANSITIVE]
   I'll assign these tasks after the break. (Przydzielę te zadania po przerwie.)
   I don't know to whom I should assign this task. (Nie wiem komu przydzielić to zadanie.)
   link synonim: allot
 2. reassign

przypisać kogoś komuś

idiom
 1. bring somebody under somebody  
czasownik
 1. attribute ***  
 2. credit ****
  • przypisywać, uznawać [TRANSITIVE]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 3. ascribe  
  The report ascribes the rise in prices to the decrease of imported goods. (Raport przypisuje wzrost cen spadkowi ilości importowanych dóbr.)
 4. impute