"sign up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sign up" po angielsku

sign up *

czasownik
 1. zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
  She signed up for cooking classes. (Ona zapisała się na lekcje gotowania.)
  Would you like to sign up and receive our daily newsletter? (Czy chciałbyś się zarejestrować i otrzymywać nasz codzienny biuletyn?)
  Sign up and win in the lottery! (Zarejestruj się i wygraj w loterii!)
  link synonim: register

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zapisać się
  She signed up for the yoga class. (Ona zapisała się na zajęcia z jogi.)
  Which classes did you sign up for? (Na które zajęcia się zapisałeś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. angażować kogoś, zakontraktować kogoś
  I'm getting divorced and my wife signed the best lawyer up. (Rozwodzę się, a moja żona zaangażowała najlepszego prawnika.)

"sign up" — Słownik kolokacji angielskich

sign up kolokacja
 1. sign czasownik + up particle = zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
  Bardzo silna kolokacja

  The care is free, but parents must sign up their children.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo