Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"angażować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "angażować kogoś" po polsku

czasownik
 1. devote **
 2. involve ****
 3. engage ***
  • zatrudniać, angażować (np. prawnika, tłumacza) formal [TRANSITIVE]
   My boss has recently engaged a new translator. (Mój szef ostatnio zatrudnił nowego tłumacza.)
   I want to engage a cleaner. (Chcę zatrudnić sprzątaczkę.)

angażować kogoś

phrasal verb
 1. sign somebody up
  • angażować kogoś, zakontraktować kogoś
   I'm getting divorced and my wife signed the best lawyer up. (Rozwodzę się, a moja żona zaangażowała najlepszego prawnika.)
czasownik
 1. employ somebody ***  
  to hire people to work for a company, person, etc
  This company employs hundreds of people. (Ta firma zatrudnia setki ludzi.)
  He offered to employ me if I agreed to his terms. (On zaoferował, że mnie zatrudni, jeżeli zgodzę się na jego warunki.)
  Would you employ a person with a criminal record? (Czy zatrudniłbyś osobę z przeszłością kryminalną?)
obrazek do "make a commitment" po polsku
czasownik
 1. commit ***
phrasal verb
 1. step in *
 2. get into something ***  
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 3. launch out
 1. get involved *
  • angażować się (w sprawę)
   I got involved, I can't say "no" now! (Zaangażowałem się, nie mogę teraz powiedzieć "nie"!)
 2. become involved  
 3. make a commitment
phrasal verb
 1. cut somebody out

powered by  eTutor logo