Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"sign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sign czasownik

sign + rzeczownik
Kolokacji: 90
sign legislation • sign autographs • sign players • sign books • sign forms • sign copies • sign one's name • sign agents • ...
czasownik + sign
Kolokacji: 39
refuse to sign • expected to sign • agree to sign • forced to sign • required to sign • decide to sign • ask to sign • try to sign • ...
sign + przyimek
Kolokacji: 56
sign up • sign off • sign out • sign onto • signed by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. sign up = zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym) sign up
  • The care is free, but parents must sign up their children.
  • She had all of us sign up for the Services, the moment we were old enough.
  • "Where do I sign up to get those numbers at the end of the year?"
  • Where do we sign up for the pay per view?
  • They were only able to get 326 people to sign up.
  • We actually had to sign up to be union members.
  • People find groups to work with, sign up and go.
  • How important was the living space in his decision to sign up?
  • The number is 329-1183 for more information or to sign up.
  • A few days later, I was able to sign her up with no problem.
2. sign off = skończyć, pożegnać się (np. w audycji radiowej) sign off
3. sign onto = podpisywać na sign onto
4. signed by = podpisany przez signed by
5. sign into = podpisywać do sign into
6. sign with = podpisz kontrakt sign with
7. sign on = zgłosić się jako osoba bezrobotna sign on
8. signed between = podpisany pośrodku signed between
9. sign after = podpisz potem sign after
10. sign until = podpisywać do czasu gdy sign until
11. sign before = podpisz wcześniej sign before
12. sign under = podpisz poniżej sign under
14. sign for = pokwituj odbiór sign for
15. sign during = podpisywać podczas sign during
16. sign in = zalogować się sign in
17. sign at = podpisywać przy sign at
18. sign through = podpisz całkowicie sign through
19. sign to = podpisywać aby sign to
21. sign without = podpisz na zewnątrz sign without
22. sign from = podpisywać z sign from
23. sign out = podpisać listę przy wyjściu sign out
24. sign of = podpisywać z sign of
25. sign off on = znak daleko na sign off on
26. sign against = podpisywać przeciwko sign against
28. sign on with = wejdź z sign on with
29. sign up with = podpisz kontrakt w górę sign up with
31. sign within = podpisz wewnątrz sign within
32. sign up to = zapisz się sign up to
33. sign up in = zapisz się sign up in
34. sign up at = zapisywać się przy sign up at
35. sign about = znak około sign about
36. sign worth = wartość znaku sign worth
37. sign despite = podpisywać pomimo sign despite
sign + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
originally signed • officially sign • eventually sign • finally sign • later sign • quickly sign • immediately sign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.