PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zapisać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapisać się" po polsku

zapisać się

phrasal verb
 1. sign up *
  • zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
   She signed up for the yoga class. (Ona zapisała się na zajęcia z jogi.)
   Which classes did you sign up for? (Na które zajęcia się zapisałeś?)
   She signed up for cooking classes. (Ona zapisała się na lekcje gotowania.)
   Would you like to sign up and receive our daily newsletter? (Czy chciałbyś się zarejestrować i otrzymywać nasz codzienny biuletyn?)
   If you want to learn English online - you just need to sign up. (Jeśli chcesz uczyć się angielskiego online - wystarczy się zarejestrować.)
   Sign up and win in the lottery! (Zarejestruj się i wygraj w loterii!)
   link synonim: register
czasownik
 1. join *****
 2. subscribe *
obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. save ****
  • zapisywać (dane w programie komputerowym) [przechodni/nieprzechodni]
   Always remember to save your data from time to time. (Zawsze pamiętaj, aby zapisywać dane od czasu do czasu.)
   Did you save the file? (Czy zapisałaś ten plik?)
 2. note , *****
  • zanotować, zapisywać [przechodni]
   I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
   Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)
 3. transcribe
 4. enter ****
  • zapisywać, wpisywać (np. kod pocztowy) [przechodni]
   Please enter your area code. (Proszę wpisać swój kod pocztowy.)
   Enter your name and phone number to my notebook. (Wpisz swoje imię i numer telefonu do mojego zeszytu.)
 5. jot
 6. notate
phrasal verb
 1. write down *  
  Can I write down my address and phone number for you? (Czy mogę zapisać ci mój adres i numer telefonu?)
  I need to write down your former address. (Muszę zapisać twój poprzedni adres.)
 2. mark something down  
  Mark it down because it is important. (Zapiszcie to, bo to ważne.)
  He didn't mark the date down and now he doesn't remember it. (Nie zapisał daty i teraz jej nie pamięta.)
obrazek do "write something down" po polsku
phrasal verb
 1. get something down , get down something *  
  Are you getting this down? I won't repeat myself! (Zapisujesz to? Nie będę się powtarzać!)
  She's getting down her every thought. (Ona zapisuje każdą swoją myśl.)
 2. take something down , także: take down something
 3. write something down  
  Write this number down. (Zapisz ten numer.)
 4. put something down , także: put down something *
 5. note something down , note down
  • zapisać coś, zanotować coś
   "Buy potatoes, carrots, cucumbers..." "I have to note it down." ("Kup ziemniaki, marchewki, ogórki..." "Muszę to zanotować.")
   She noted down a list of things to do. (Ona zapisała listę rzeczy do zrobienia.)
   "Did you note down his every word?" "Yes." ("Zapisałaś każde jego słowo?" "Tak.")
 6. set something down
czasownik
 1. write *****
  • zapisać (dane na twardym dysku) [przechodni/nieprzechodni]
   When you click Save, the program will write the data on the hard disk. (Kiedy klikniesz Zapisz, program zapisze dane na twardym dysku.)
   I wrote my essay and printed it. (Zapisałam esej i go wydrukowałam.)
 2. bequeath
 3. take *****

"zapisać się" — Słownik kolokacji angielskich

sign up kolokacja
 1. sign czasownik + up particle = zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
  Bardzo silna kolokacja

  The care is free, but parents must sign up their children.

  Podobne kolokacje:
enrolled at kolokacja
Popularniejsza odmiana: enroll at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisać się
 1. enroll czasownik + at przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  The total number of students enrolled in private schools at middle level is 1,619,630.

  Podobne kolokacje:
enrolled for kolokacja
Popularniejsza odmiana: enroll for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisać się
 1. enroll czasownik + for przyimek
  Silna kolokacja

  Still, only one girl is enrolled for every 19 boys.

  Podobne kolokacje:
signed up for kolokacja
Popularniejsza odmiana: sign up for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisać się
 1. sign czasownik + for przyimek
  Zwykła kolokacja

  And the women are never asked to sign up for hospital services.

  Podobne kolokacje:
enrolled on kolokacja
Popularniejsza odmiana: enroll on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisać się
 1. enroll czasownik + on przyimek
  Zwykła kolokacja

  In 1909 the first women were enrolled on the Law course.

  Podobne kolokacje:
signed up to kolokacja
Popularniejsza odmiana: sign up to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisać się
 1. sign czasownik + to przyimek
  Luźna kolokacja

  However, we are happy to sign up to the final result.

  Podobne kolokacje: