KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"enroll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enroll czasownik

enroll + rzeczownik
Kolokacji: 13
enroll several students • enroll one's children • enroll patients • enroll members • enroll people • ...
czasownik + enroll
Kolokacji: 5
begin enrolling • allowed to enroll • consider enrolling • start enrolling • decide to enroll
enroll + przyimek
Kolokacji: 22
enroll in • enroll at • enroll for • enroll into • enroll on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. enroll at = zapisać przy enroll at
3. enroll for = zapisać dla enroll for
  • Still, only one girl is enrolled for every 19 boys.
  • More than 600 students were enrolled for the 2010-2011 school year.
  • Now, 14 older people are enrolled, for a total of 29 participants.
  • About 250 new students enrolled in District 303 for the 2005-06 school year.
  • Male students were enrolled for the first time in 1979.
  • There were 1,812 students enrolled for the 2010-2011 school year.
  • There were 347 students enrolled for the 2005-2006 school year.
  • There were about 300 students enrolled for the 2010-2011 school year.
  • Over 1230 students have enrolled for this course since 1997.
  • There were 1,164 students enrolled for the 2011-12 school year.
5. enroll on = zapisać na enroll on
9. enroll to = zapisać aby enroll to
11. enroll about = zapisać około enroll about
12. enroll under = zapisz poniżej enroll under
13. enroll over = zapisać ponad enroll over
14. enroll after = zapisz potem enroll after
enroll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 17
later enroll • automatically enrolled • eventually enroll • actually enrolled • immediately enroll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.