KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"enroll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enroll czasownik

enroll + rzeczownik
Kolokacji: 13
enroll several students • enroll one's children • enroll patients • enroll members • enroll people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. enroll members = zapisz członków enroll members
3. enroll people = zapisz ludzi enroll people
4. enroll women = zapisz kobiety enroll women
5. enroll employees = zapisz pracowników enroll employees
6. enroll workers = zapisz robotników enroll workers
(3) patient, agent
Kolokacji: 2
czasownik + enroll
Kolokacji: 5
begin enrolling • allowed to enroll • consider enrolling • start enrolling • decide to enroll
enroll + przyimek
Kolokacji: 22
enroll in • enroll at • enroll for • enroll into • enroll on • ...
enroll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 17
later enroll • automatically enrolled • eventually enroll • actually enrolled • immediately enroll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.