KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"enroll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enroll czasownik

enroll + rzeczownik
Kolokacji: 13
enroll several students • enroll one's children • enroll patients • enroll members • enroll people • ...
czasownik + enroll
Kolokacji: 5
begin enrolling • allowed to enroll • consider enrolling • start enrolling • decide to enroll
(1) begin, start, decide
Kolokacji: 3
(2) allow, consider
Kolokacji: 2
enroll + przyimek
Kolokacji: 22
enroll in • enroll at • enroll for • enroll into • enroll on • ...
enroll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 17
later enroll • automatically enrolled • eventually enroll • actually enrolled • immediately enroll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.