PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"enroll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enroll czasownik

enroll + rzeczownik
Kolokacji: 13
enroll several students • enroll one's children • enroll patients • enroll members • enroll people • ...
czasownik + enroll
Kolokacji: 5
begin enrolling • allowed to enroll • consider enrolling • start enrolling • decide to enroll
enroll + przyimek
Kolokacji: 22
enroll in • enroll at • enroll for • enroll into • enroll on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) in, at, for, into, on, ...
Kolokacji: 11
2. enroll over = zapisać ponad enroll over
3. enroll after = zapisz potem enroll after
4. enroll by = zapisać przez enroll by
5. enroll until = zapisać do czasu gdy enroll until
6. enroll within = zapisz wewnątrz enroll within
7. enroll among = zapisać wśród enroll among
8. enroll without = zapisz na zewnątrz enroll without
10. enrolled since = zapisany od tej pory enrolled since
11. enroll around = zapisz wokół enroll around
enroll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 17
later enroll • automatically enrolled • eventually enroll • actually enrolled • immediately enroll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.