"enroll several children" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: enroll one's children
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz kilkoro dzieci
  1. enroll czasownik + child rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the following year 430 children and 92 student teachers were enrolled.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo