"enroll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enroll czasownik

enroll + rzeczownik
Kolokacji: 13
enroll several students • enroll one's children • enroll patients • enroll members • enroll people • ...
czasownik + enroll
Kolokacji: 5
begin enrolling • allowed to enroll • consider enrolling • start enrolling • decide to enroll
enroll + przyimek
Kolokacji: 22
enroll in • enroll at • enroll for • enroll into • enroll on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. enroll at = zapisać przy enroll at
3. enroll for = zapisać dla enroll for
5. enroll on = zapisać na enroll on
  • More than 200 members were enrolled during the first year, 430 by the end of the second.
  • There were 393 students enrolled during the school year 2009-2010.
  • Over 21,000 students were enrolled during the 2009-2010 academic year.
  • There were 501 students enrolled during the 2010 - 2011 school year.
  • More than 4,400 students enrolled during the 2011-2012 academic year.
  • The university enrolled 700 students during its first year of operation.
  • Approximately 115 students were enrolled during the 2006-2007 school year.
  • A total of about 250 students were enrolled for courses during the school's first year.
  • About 1.2 million students were enrolled in schools during the Taliban, with less than 50,000 of them girls.
  • The institute also began to enroll women during this time.
9. enroll to = zapisać aby enroll to
11. enroll about = zapisać około enroll about
12. enroll under = zapisz poniżej enroll under
13. enroll over = zapisać ponad enroll over
14. enroll after = zapisz potem enroll after
enroll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 17
later enroll • automatically enrolled • eventually enroll • actually enrolled • immediately enroll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.