PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"list" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "list" po polsku

list

obrazek do "letter" po polsku
rzeczownik
 1. letter , ****   [policzalny]
  What letter are you talking about? (O jakim liście mówisz?)
  I had a letter from him this morning. (Dostałem list od niego dzisiaj rano.)
  Jane received a letter from her bank. (Jane dostała list ze swojego banku.)
 2. missive
obrazek do "list" po polsku
rzeczownik
 1. list *****   [policzalny]
  Here's a list of people who are coming. (Tutaj jest lista osób, które przyjdą.)
  They submitted a long list of complaints. (Oni przedłożyli długą listę zażaleń.)
 2. roll , ****
  • rejestr, lista [policzalny]
   The roll of the students is not finished yet. (Lista uczniów nie jest jeszcze skończona.)
   Have you already signed onto the roll? (Czy już się zapisałaś na listę?)
 3. listing *
  • lista, wykaz, spis [policzalny]
   Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 4. roster *
  • lista, spis
   I didn't see your name on the roster. (Nie widziałem twojego imienia na liście.)
 5. checklist
  • lista (rzeczy np. do zrobienia)
   a list of the things you have to do and check
   I still have a couple of things to do on my checklist. (Nadal mam kilka rzeczy do zrobienia na mojej liście.)
   I prepared a checklist of things we want to take with us. (Przygotowałam listę rzeczy, które chcemy ze sobą zabrać.)
 6. register ***
 7. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 8. litany
 9. bead-roll
 10. beadroll

Powiązane zwroty — "list"

czasownik
odpowiadać (na list) = answer
otrzymywać (np. list) = receive
dyktować (np. list) = dictate
zaadresować (np. kopertę, list) = address
skracać (np. wersję, list czytelnika) = edit
frankować (list) = frank
rzeczownik
przymiotnik
krótki (np. list) = curt
szybki (np. dostawa, list) = express
miłosny (np. list, związek) = amorous
alfabetyczny (lista, spis) = alphabetic
listowny = postal +1 znaczenie
pierwszej klasy (bilet, list w Wielkiej Brytanii) = first-class
phrasal verb
inne
przysłówek

"list" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "list" po angielsku

list *****

obrazek do "list" po polsku
rzeczownik
 1. lista [policzalny]
  Here's a list of people who are coming. (Tutaj jest lista osób, które przyjdą.)
  They submitted a long list of complaints. (Oni przedłożyli długą listę zażaleń.)
 2. spis, wykaz, indeks
  The list of students got lost. (Lista uczniów została zagubiona.)
  My boss asked me for a list of all his workers. (Mój szef poprosił mnie o wykaz wszystkich jego pracowników.)
 3. brzeg tkaniny
  The list of my dress was ragged, so I had to buy a new one. (Brzeg mojej sukienki był poszarpany, więc musiałam kupić nową.)
  I caught the list of my jacket in the door. (Zaczepiłam brzeg kurtki o drzwi.)
 4. przechył, przechylenie (statku)
  zobacz także: tilt

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. spisać, zrobić listę, wyliczyć [przechodni]
  I listed all the guests. (Zrobiłem listę wszystkich gości.)
  Can you list all the things we need? (Czy możesz spisać wszystkie rzeczy, których potrzebujemy?)
 2. przechylać się (o statku) [nieprzechodni]
  Oh, I don't like it when a ship lists so much. (Och, nie lubię, kiedy statek tak bardzo się przechyla.)
  The ship listed and I almost dropped on the floor. (Statek się przechylił i prawie upadłem na podłogę.)
 3. wymieniać (np. powody, aby coś zrobić)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "list"

rzeczownik
przymiotnik
listed = umieszczony w wykazie +2 znaczenia
idiom
kolokacje