"tilt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tilt" po angielsku — Słownik polsko-angielski

tilt **

rzeczownik
 1. nachylenie, przechylenie (np. szklanki), przekrzywienie (np. głowy)
  He responded with a tilt of his head. (On odpowiedział przekrzywieniem głowy.)
 2. przychylanie się (do czegoś)
  This essay has a tilt towards Western philosophies. (Ten esej przychyla się do zachodnich filozofii.)
 3. atak (słowny), napad (ostra krytyka)
  His speech resulted in an unexpected tilt from the press. (Jego przemowa wywołała nieoczekiwaną krytykę w prasie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. nieprzemakalna płachta, plandeka, osłona (na samochód, jacht)
  He covered his car with a tilt. (On przykrył swój samochód plandeką.)
czasownik
 1. przechylać (np. szklankę), przekrzywiać (np. głowę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Tilt your head a bit to the left. (Przekrzyw głowę nieco w lewo.)
 2. przychylać się (do czegoś), skłaniać się (ku czemuś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She wanted him to tilt to her cause. (Ona chciała, żeby on przychylił się do jej sprawy.)
 3. atakować (lancą) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He tilted his opponent, knocking him off the horse. (On zaatakował swojego przeciwnika lancą, zrzucając go z konia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.