Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"walka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walka" po polsku

walka

obrazek do "struggle" po polsku Review: Fight Night Round 4
rzeczownik
 1. struggle ****
  • dążenie, walka (np. o wolność) [policzalny]
   A struggle for their health became their priority. (Walka o zdrowie stała się ich priorytetem.)
   Our struggle for freedom became serious. (Nasza walka o wolność stała się poważna.)
 2. combat ***
  • walka, bój [policzalny lub niepoliczalny]
   His combat against terrorism was successful. (Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.)
   This combat could not be avoided. (Tego boju nie dało się uniknąć.)
   Many people died in this combat. (W tej walce zginęło wielu ludzi.)
   link synonim: battle
 3. challenge *****
 4. fight *****
  • bój, walka (w celu osiągnięcia czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
   In a fight for your life, you feel no pain. (W trakcie walki o swoje życie nie czuje się bólu.)
   The fight for this job was the hardest one in my life. (Walka o tę pracę była najcięższa w moim życiu.)
  • walka (bokserska) [policzalny]
   Sometimes, fights are the shortest parts of the boxing events. (Czasami walki są najkrótszymi częściami wydarzeń bokserskich.)
   You shouldn't let your son watch such cruel fights. (Nie powinieneś pozwalać swojemu synowi oglądać takich brutalnych walk.)
 5. contest **   [policzalny]
  The contest for leadership in the group is fierce between them. (Walka o przywództwo w grupie jest między nimi zacięta.)
  This is the first contest in my career. (To pierwsza walka w mojej karierze.)
 6. warfare **
  • walka, wojna [niepoliczalny]
   Allow me to introduce the future of digital warfare. (Pozwól, że ci przedstawię przyszłość wojny cyfrowej.)
 7. fighting **
  • działania bojowe, walka (w czasie wojny) [niepoliczalny]
   The fighting has gone on for over 20 years, and two million people have lost their lives. (Działania bojowe trwały już ponad 20 lat, kosztując życie dwa miliony ludzi.)
 8. action *****
  • akcja (militarna), walka [niepoliczalny]
   The military action was short and well-executed. (Akcja militarna była krótka i dobrze wykonana.)
 9. fray , także: the fray
  • bójka, zwada, walka
   Troops soon joined the fray. (Żołnierze szybko przyłączyli się do walki.)
 10. exchange ****   [policzalny]
  The exchange between the two gangs will never end. (Walka pomiędzy tymi dwoma gangami nigdy się nie skończy.)
  The exchange of the companies ended in court. (Walka dwóch firm zakończyła się w sądzie.)
 11. strife
 12. wrangling
 13. gauntlet , także: gantlet
 14. scrabble
  • walka (o przetrwanie) [niepoliczalny]
   It is a real scrabble for survival. (To jest prawdziwa walka o przetrwanie.)
 15. grapple *
 16. scramble **
  • walka (o byt)
   For them, every day is a scramble. (Dla nich każdy dzień to walka o byt.)
   Only the strongest will survive that scramble. (Tylko najsilniejsi przetrwają tę walkę o byt.)
 17. wrestle * , także: warstle dialekt , także: warsle dialekt , także: wrassle , także: wrastle
 18. tilt at
 19. smackdown