TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scramble" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scramble" po angielsku

scramble **

rzeczownik
 1. wspinaczka, gramolenie się (pod górę)
  The scramble was tough, but we're finally at the top. (Wspinaczka była ciężka, ale w końcu jesteśmy na szczycie.)
  The scramble was exhausting. I need to rest. (Wspinaczka była wyczerpująca. Muszę odpocząć.)
 2. przepychanka (o coś), szarpanina (o coś)
  A minor argument turned into a scramble. (Drobna kłótnia zamieniła się w szarpaninę.)
  Two women wanted to buy the same dress and there was a scramble. (Dwie kobiety chciały kupić tę samą sukienkę i była przepychanka.)
  Call the police, that scramble is getting serious. (Dzwoń na policję, ta szarpanina staje się poważna.)
 3. walka (o byt)
  For them, every day is a scramble. (Dla nich każdy dzień to walka o byt.)
  Only the strongest will survive that scramble. (Tylko najsilniejsi przetrwają tę walkę o byt.)
 4. motokros (wyścigi motocyklowe w trudnym terenie)  BrE

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wspinać (się), gramolić (pod górę), wdrapywać (się) [nieprzechodni]
  He scrambled to the top of the mountain. (On wgramolił się na szczyt góry.)
  He scrambled to the second floor and looked really tired when he got there. (Gramolił się na drugie piętro i wyglądał na naprawdę zmęczonego, kiedy tam dotarł.)
 2. podrywać się (na nogi), szybko usuwać się (z drogi) [nieprzechodni]
  The soldiers scrambled at the sound of the alarm. (Żołnierze poderwali się na dźwięk alarmu.)
  She scrambled when she heard a loud cry of her baby. (Poderwała się na nogi, kiedy usłyszała głośny płacz swojego dziecka.)
 3. wyrywać (sobie coś nawzajem), szamotać (się) [nieprzechodni]
  They scrambled for the last product on the shelf. (Oni szamotali się o ostatni towar na półce.)
  Two women scrambled because they both wanted to buy the last bottle of wine. (Dwie kobiety szamotały się, bo obie chciały kupić ostatnią butelkę wina.)
 4. walczyć (o byt) [nieprzechodni]
  You have to scramble if you want to survive here. (Musisz walczyć o byt, jeśli chcesz tu przetrwać.)
  He had to scramble with no money and no job. (On musiał walczyć o byt bez pieniędzy i bez pracy.)
 5. kodować, szyfrować (wiadomość) [przechodni]
  The conversation was electronically scrambled. (Rozmowa była elektronicznie szyfrowana.)
  I scrambled the message because I didn't want my sister to read it. (Zakodowałem wiadomość, bo nie chciałem, żeby moja siostra ją przeczytała.)
 6. pomieszać, poprzestawiać (np. słowa w zdaniu) [przechodni]
  The word order in this sentence is scrambled. (Kolejność słów w tym zdaniu jest pomieszana.)
  Scramble the words and build a new sentence. (Poprzestawiaj słowa i zbuduj nowe zdanie.)
 7. zarządzić start (samolotu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.