BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"wyrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrywać" po polsku

wyrywać

czasownik
 1. pull *****   [TRANSITIVE]
  The dentist pulled my tooth yesterday. (Dentysta wyrwał mi wczoraj zęba.)
  He pulled the beetroot from the ground. (On wyrwał buraka z ziemi.)
 2. yank *
 3. extract **
  • wyciągać, wyrywać formal [TRANSITIVE]
   Stop extracting your hair! (Przestań wyrywać swoje włosy!)
   The dentist extracted my wisdom tooth. (Dentysta wyrwał mojego zęba mądrości.)
 4. scramble **
  • wyrywać (sobie coś nawzajem), szamotać (się) [INTRANSITIVE]
   They scrambled for the last product on the shelf. (Oni szamotali się o ostatni towar na półce.)
   Two women scrambled because they both wanted to buy the last bottle of wine. (Dwie kobiety szamotały się, bo obie chciały kupić ostatnią butelkę wina.)
 5. wrestle * , także: warstle dialect , także: warsle dialect , także: wrassle , także: wrastle
 6. wrest
 7. avulse
phrasal verb
 1. pluck out
 2. pluck up
 3. tear along
czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [TRANSITIVE]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. uptear
  • wyrwać (za korzenie lub niczym za korzenie)
 3. yoink
phrasal verb
 1. rip off , rip out of
 2. break out *
  • wyrwać, wyłamać, wyłamywać
   They wanted to renovate their home, so they decided to break out the old window frames first. (Chcieli odnowić dom, zatem zdecydowali że zaczną od wyrwania starych ram okiennych.)
 3. rip out , rip something out
 4. tear out
 5. yank out  
 1. hoick out British English
idiom
 1. pry loose
 2. claw off
phrasal verb
 1. get away **
czasownik
 1. escape ***
 2. tear loose
idiom
 1. get off the hook
 1. pull away from somebody

"wyrywać" — Słownik kolokacji angielskich

tear along kolokacja
 1. tear czasownik + along przyimek = pędzić, gnać, rwać, wyrywać
  Zwykła kolokacja

  They were tearing along the road, away from the siren's sound.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo