BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrywać" po polsku

wyrywać

obrazek do "yank" po polsku
czasownik
 1. pull *****   [przechodni]
  The dentist pulled my tooth yesterday. (Dentysta wyrwał mi wczoraj zęba.)
  He pulled the beetroot from the ground. (On wyrwał buraka z ziemi.)
 2. yank *
 3. extract **
  • wyciągać, wyrywać oficjalnie [przechodni]
   Stop extracting your hair! (Przestań wyrywać swoje włosy!)
   The dentist extracted my wisdom tooth. (Dentysta wyrwał mojego zęba mądrości.)
 4. scramble **
  • wyrywać (sobie coś nawzajem), szamotać (się) [nieprzechodni]
   They scrambled for the last product on the shelf. (Oni szamotali się o ostatni towar na półce.)
   Two women scrambled because they both wanted to buy the last bottle of wine. (Dwie kobiety szamotały się, bo obie chciały kupić ostatnią butelkę wina.)
 5. wrestle * , także: warstle dialekt , także: warsle dialekt , także: wrassle , także: wrastle
 6. wrest
 7. avulse
phrasal verb
 1. pull out **
 2. pluck out
 3. pluck up
 4. tear along
czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [przechodni]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. uptear
  • wyrwać (za korzenie lub niczym za korzenie)
 3. yoink
phrasal verb
 1. rip off , rip out of
 2. break out *
 3. rip out , rip something out
 4. tear out
 5. yank out  
 1. hoick out BrE
idiom
 1. pry loose
 2. claw off
phrasal verb
 1. get away **
czasownik
 1. escape ***
 2. tear loose
idiom
 1. get off the hook
 1. pull away from somebody

"wyrywać" — Słownik kolokacji angielskich

tear along kolokacja
 1. tear czasownik + along przyimek = pędzić, gnać, rwać, wyrywać
  Zwykła kolokacja

  They were tearing along the road, away from the siren's sound.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo