"extract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "extract" po angielsku

extract **

rzeczownik
 1. urywek, fragment (tekstu, filmu) [policzalny]
  The pupils are analyzing an extract from the poem. (Uczniowie analizują fragment wiersza.)
  Read this extract of the text and then answer the questions below it. (Przeczytajcie ten urywek tekstu, a potem odpowiedzcie na pytania, które są poniżej.)
 2. fragment (np. książki) [policzalny]
  Our teacher gave us a book extract to read. (Nasz nauczyciel dał nam fragment z książki do przeczytania.)
  This is my favourite extract from this book. (To jest mój ulubiony fragment z tej książki.)
  Can you read me this extract? (Czy możesz przeczytać mi ten fragment?)
 3. wyciąg, ekstrakt (np. z rośliny) [policzalny lub niepoliczalny]
  I have a shampoo with a ginseng extract. (Mam szampon z wyciągiem z żeń-szenia.)
  This tea has a lemon extract and it's delicious! (Ta herbata ma ekstrakt z cytryny i jest pyszna!)
  I like the smell of vanilla extract. (Lubię zapach wyciągu z wanilii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wydobyć, wyselekcjonować (np. dane)
 2. wyekstrahować

extract **

czasownik
 1. wyciągać, wyrywać oficjalnie [przechodni]
  Stop extracting your hair! (Przestań wyrywać swoje włosy!)
  The dentist extracted my wisdom tooth. (Dentysta wyrwał mojego zęba mądrości.)
 2. wydobywać, uzyskiwać (np. substancję) [przechodni]
 3. wyciągać, wyduszać (np. informację) [przechodni]
  She extracted this information out of me. (Ona wyciągnęła ze mnie tę informację.)
  Don't extract this from me, it's a secret. (Nie wyciągaj tego ze mnie, to tajemnica.)
 4. wykorzystywać, korzystać [przechodni]
 5. wyciągać (pierwiastek matematyczny) [przechodni]
  He can't extract square roots without a calculator. (On nie potrafi wyciągać pierwiastków kwadratowych bez kalkulatora.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "extract"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
extractive = wydobywczy (np. przemysł) +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo