PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"czyn" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyn" po polsku

czyn

rzeczownik
 1. act *****
  • czyn, działanie, uczynek [policzalny]
   Her acts showed her great heart. (Jej czyny pokazały jej wielkie serce.)
   Your acts will be judged now. (Twoje działania będą teraz osądzone.)
 2. action *****
  • czyn, czynność [policzalny]
   This action was irresponsible. (Ten czyn był nieodpowiedzialny.)
   You have to take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje czyny.)
 3. deed *
  • czyn (np. szlachetny, niecny), uczynek (dobry, zły), wyczyn (np. bohaterski) oficjalnie [policzalny]
   Without the memory of his deed, he cannot possibly feel guilty. (Bez pamięci swego czynu nie może czuć się winny.)
   It would be a good deed to visit him. (Byłoby dobrym uczynkiem odwiedzić go.)
 4. doing

Powiązane zwroty — "czyn"

czasownik
czynić = do +3 znaczenia
począć = conceive +1 znaczenie
rzeczownik
gest (czyn lub słowa) = gesture
czynnik = factor +5 znaczeń
przypadek (osobny czyn w akcie oskarżenia) = count
wyczyn = a performance +6 znaczeń
wykroczenie (czyn zabroniony zagrożony grzywną, karą ograniczenia lub karą pozbawienia wolności) = misdemeanour BrE oficjalnie , misdemeanor AmE oficjalnie
niegodziwość (np. czyn, zdarzenie) = infamy
przymiotnik
czynny = active +3 znaczenia
odważny (np. czyn) = spirited
brawurowy (np. czyn) = daring +1 znaczenie
podły (czyn) = sordid +2 znaczenia
nieludzki (czyn) = atrocious
karalny (np. czyn) = punishable
występny (np. czyn) = criminal
niegodziwy (czyn) = shameful
plugawy (czyn) = squalid
nieprzemyślany (słowo, decyzja, czyn) = impetuous
nieczysty (np. duch, czyn) = unclean
potajemny (np. czyn) = sneaking