eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"czynnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynnik" po polsku

czynnik

rzeczownik
 1. factor ****  
  Many factors contributed to this decision. (Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.)
  Our research requires a number of factors to be taken into account. (W naszych badaniach musimy wziąć pod uwagę wiele czynników.)
 2. variable ***
  • czynnik, zmienna [policzalny]
   The variable is marked by an x. (Zmienna jest oznaczona jako x.)
   The class had to calculate the value of the y variable. (Klasa musiała obliczyć wartość zmiennej y.)
 3. dimension ***
  • czynnik, aspekt [policzalny]
   First, let's analyze the historical dimension of this case. (Najpierw przeanalizujmy aspekt historyczny tej sprawy.)
   One of the dimensions was not taken into account. (Jeden z czynników nie został wzięty pod uwagę.)
 4. agent ****
  • czynnik (chemiczny), odczynnik
   The teacher asked me to list five agents. (Nauczycielka poprosiła mnie, o wymienienie pięciu odczynników.)
   The chemist found a new agent. (Chemik znalazł nowy odczynnik.)
  • czynnik
   Many agents caused the spread of the epidemic in Europe. (Wiele czynników spowodowało rozprzestrzenienie się epidemii w Europie.)
   Name four agents which contributed to the start of the battle. (Wymień cztery czynniki, które przyczyniły się do rozpoczęcia tej bitwy.)
 5. trigger *
 6. consideration oficjalnie ***

Powiązane zwroty — "czynnik"

czasownik
czynić = do +3 znaczenia
począć = conceive +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
czynny = active +3 znaczenia
decydujący (np. czynnik) = decisive
chłodniczy (np. czynnik) = cooling
przysłówek
czynnie = actively +1 znaczenie