TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"variable" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "variable" po angielsku

variable ***

przymiotnik
 1. zmienny (skłonny do zmiany)
  She has a variable character. (Ona ma zmienny charakter.)
  Weather in March is variable. (Pogoda w marcu jest zmienna.)
 2. zmienny, zmieniający się (czasem dobry, czasem zły)
  The weather here is variable, so take an umbrella. (Pogoda tutaj jest zmienna, więc weź parasolkę.)
  You can't predict her mood, it's variable. (Nie możesz przewidzieć jej nastroju, jest zmienny.)
  Fortune is variable. (Los jest zmienny.)
 3. zmienny, regulowany (możliwy do zmiany)
  The temperature in the room is variable. (Temperatura w pokoju jest regulowana.)
  The temperature here is variable, you can change it. (Temperatura tutaj jest regulowana, możesz ją zmienić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czynnik, zmienna [policzalny]
  The variable is marked by an x. (Zmienna jest oznaczona jako x.)
  The class had to calculate the value of the y variable. (Klasa musiała obliczyć wartość zmiennej y.)
 2. zmienna (w równaniu matematycznym) termin techniczny [policzalny]
  Calculate the value of the variables. (Oblicz wartość zmiennych.)
  I don't know how to do this equation with three variables. (Nie wiem jak zrobić to równanie z trzema zmiennymi.)
 3. zmienna (w programie komputerowym) termin techniczny [policzalny]
  If you change the variable to a lower value, the software should work. (Jeżeli zmienisz zmienną na niższą wartość, program powinien działać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "variable"

rzeczownik
kolokacje