"czynnik pobudzający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czynnik pobudzający" po polsku — Słownik angielsko-polski

czynnik pobudzający

rzeczownik
 1. boost **
  • zastrzyk, czynnik pobudzający, ostroga, zachęta [COUNTABLE]
   This project will be a boost to the car industry. (Ten projekt będzie czynnikiem pobudzającym przemysł samochodowy.)
   The prize will be a boost to try harder and learn more. (Ta nagroda będzie zachętą, aby bardziej się starać i więcej się uczyć.)
 2. driver ****
  • motywator, czynnik pobudzający
   He's my driver, he always supports me. (On jest moim motywatorem, zawsze mnie wspiera.)
   This photo should be a motivator for you to work harder! (To zdjęcie powinno być dla ciebie czynnikiem pobudzającym, żeby ciężej pracować!)