Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"zachęta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachęta" po polsku

zachęta

obrazek do "encouragement" po polsku
rzeczownik
 1. incentive **
 2. encouragement *
  • zachęta, wsparcie [UNCOUNTABLE]
   The family should be a place of relief, support and encouragement for its members. (Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.)
 3. boost **
  • zastrzyk, czynnik pobudzający, ostroga, zachęta [COUNTABLE]
   This project will be a boost to the car industry. (Ten projekt będzie czynnikiem pobudzającym przemysł samochodowy.)
   The prize will be a boost to try harder and learn more. (Ta nagroda będzie zachętą, aby bardziej się starać i więcej się uczyć.)
 4. stimulus **   [COUNTABLE]
  We will need to give them some kind of stimulus to make this plan work. (Musimy dać im jakąś zachętę, żeby ten plan zadziałał.)
 5. spur **
  • podnieta, zachęta, bodziec (do zrobienia czegoś) [COUNTABLE]
   She needs a spur to start working. (Ona potrzebuje zachęty, żeby zacząć pracować.)
 6. invitation ** , także: invite informal   [SINGULAR]
  His smile was an invitation to dance with him. (Jego uśmiech był zachętą, aby z nim zatańczyć.)
 7. stimulation *
  • stymulacja, zachęta (do zrobienia czegoś)
   The human brain needs stimulation or it atrophies. (Ludzki mózg potrzebuje stymulacji albo obumiera.)
 8. reinforcement *
  • zachęta, wzmocnienie, motywowanie (kogoś)
   The program is based on positive reinforcement. (Program opiera się na pozytywnym wzmocnieniu.)
 9. push ****
  • bodziec, zachęta informal [SINGULAR]
   He needs a push to do it for me. (On potrzebuje zachęty, aby to dla mnie zrobić.)
   That push was enough to motivate him. (Ten bodziec był wystarczający, aby go zmotywować.)
 10. inducement
 11. prod *
 12. turn-on ,
  • zachęta (do czegoś), atrakcja
   The new Toyota is a real turn-on for car lovers. (Nowa Toyota to prawdziwa atrakcja dla wielbicieli samochodów.)
 13. prompting
 14. incitement
 15. fillip
 16. interstimulation

Powiązane zwroty — "zachęta"

czasownik
zachęcać = encourage +6 znaczeń
phrasal verb
zachęcać = egg on +2 znaczenia
dawaj (używane jako zachęta do zrobienia czegoś) = come on , także: c'mon informal
śmiało (zachęta do zrobienia czegoś) = go ahead
pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie) = fire away , ask away
idiom
śmiało (zachęta do zrobienia czegoś) = have at it
rzeczownik

powered by  eTutor logo