"zachęta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachęta" po polsku

zachęta

obrazek do "encouragement" po polsku
rzeczownik
 1. incentive **
 2. encouragement *
  • zachęta, wsparcie [niepoliczalny]
   The family should be a place of relief, support and encouragement for its members. (Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.)
 3. boost **
  • zastrzyk, czynnik pobudzający, ostroga, zachęta [policzalny]
   This project will be a boost to the car industry. (Ten projekt będzie czynnikiem pobudzającym przemysł samochodowy.)
   The prize will be a boost to try harder and learn more. (Ta nagroda będzie zachętą, aby bardziej się starać i więcej się uczyć.)
 4. stimulus **   [policzalny]
  We will need to give them some kind of stimulus to make this plan work. (Musimy dać im jakąś zachętę, żeby ten plan zadziałał.)
 5. spur **
  • podnieta, zachęta, bodziec (do zrobienia czegoś) [policzalny]
   She needs a spur to start working. (Ona potrzebuje zachęty, żeby zacząć pracować.)
 6. invitation ** , także: invite potocznie   [tylko liczba pojedyncza]
  His smile was an invitation to dance with him. (Jego uśmiech był zachętą, aby z nim zatańczyć.)
 7. stimulation *
  • stymulacja, zachęta (do zrobienia czegoś)
   The human brain needs stimulation or it atrophies. (Ludzki mózg potrzebuje stymulacji albo obumiera.)
 8. reinforcement *
  • zachęta, wzmocnienie, motywowanie (kogoś)
   The program is based on positive reinforcement. (Program opiera się na pozytywnym wzmocnieniu.)
 9. push ****
  • bodziec, zachęta potocznie [tylko liczba pojedyncza]
   He needs a push to do it for me. (On potrzebuje zachęty, aby to dla mnie zrobić.)
   That push was enough to motivate him. (Ten bodziec był wystarczający, aby go zmotywować.)
 10. springboard
  • zachęta (niezbędna, żeby coś się powiodło)
 11. inducement
 12. prod *
 13. nudge * , także: nug ScoE  
 14. turn-on ,
  • zachęta (do czegoś), atrakcja
   The new Toyota is a real turn-on for car lovers. (Nowa Toyota to prawdziwa atrakcja dla wielbicieli samochodów.)
 15. prompting
 16. incitement
 17. fillip
 18. interstimulation

Powiązane zwroty — "zachęta"

czasownik
zachęcać = encourage +6 znaczeń
phrasal verb
zachęcać = egg on +2 znaczenia
dawaj (używane jako zachęta do zrobienia czegoś) = come on , także: c'mon potocznie
śmiało (zachęta do zrobienia czegoś) = go ahead
pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie) = fire away , ask away
idiom
śmiało (zachęta do zrobienia czegoś) = have at it
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo