BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fostering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fostering" po angielsku

fostering

rzeczownik
 1. zachęcanie, ośmielanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wychowywanie w rodzinie zastępczej British English

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
  to encourage and support
  My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
  We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 2. brać na wychowanie British English [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He fostered his niece after her parents' death. (On wziął na wychowanie swoją bratanicę, po śmierci jej rodziców.)
  The couple wanted to foster a child but then changed their minds. (Para chciała wziąć na wychowanie dziecko, ale później się rozmyślili.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprzyjać (czemuś)
  The weather fosters the growth of flowers. (Pogoda sprzyja rośnięciu kwiatów.)
  The children are involved in group work which fosters learning and collaboration. (Dzieci są zaangażowane w pracę grupową, która sprzyja nauce i współpracy.)

powered by  eTutor logo