TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"rozwijać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwijać" po polsku

rozwijać

Daytime roll out of the red
czasownik
 1. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • rozwijać, rosnąć [przechodni/nieprzechodni]
   A short story eventually developed into a full-scale novel. (Krótkie opowiadanie w końcu rozwinęło się do pełnej powieści.)
   The exercise is designed to develop the shoulder and back muscles. (Ćwiczenie jest opracowane do rozwijania mięśni ramion i pleców.)
  • opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) [przechodni]
   The inventor developed a unique method of making ice cream. (Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.)
   Scientists have developed a new drug for this disease. (Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.)
   He has developed his own style of writing. (On wypracował swój własny styl pisania.)
   I will develop this idea in the body of my thesis. (Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.)
   Could you develop your idea? (Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?)
   I think I like your idea. I want to know more - develop it. (Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.)
  • rozwinąć, rozwijać (uczucie, cechę) [przechodni]
   They developed an affection for each other. (Rozwinęli do siebie uczucie.)
   I have developed a love for her. (Rozwinąłem w sobie miłość do niej.)
  • rozwijać (umiejętności) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm looking for a job which will enable me to develop my skills. (Szukam pracy, która umożliwi mi rozwinięcie moich umiejętności.)
   You need to practice more if you want to develop your skills. (Musisz więcej ćwiczyć, jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności.)
 2. build ***** , build up **
  • rozwijać (np. karierę) [przechodni]
   He built his career on his education. (On rozwinął swoją karierę dzięki swojej edukacji.)
 3. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 4. unfold **
  • rozkładać (np. mapę), rozpakowywać (zawiniątko), rozwijać (zwitek czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He unfolded the map on the table. (On rozłożył mapę na stole.)
   Unfold the umbrella, it's raining. (Rozłóż parasol, pada.)
   They unfolded the flag and hung it. (Oni rozwinęli flagę i powiesili ją.)
   She decided to unfold the bundle and saw a golden ring. (Ona zdecydowała się rozpakować zawiniątko i zobaczyła złoty pierścionek.)
 5. forward ****
  • rozwijać (np. karierę)
   She wants to forward her career. (Ona chce rozwinąć swoją karierę.)
   I focused on forwarding my art. (Skupiłem się na rozwijaniu mojej sztuki.)
 6. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [przechodni]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 7. flower , ***
 8. cultivate *
 9. unfurl
 10. grow , *****
  • rozwijać (np. firmę) [przechodni]
   I heard you grow a beauty company? (Słyszałem, że rozwijasz firmę kosmetyczną?)
 11. amplify
 12. unwrap
 13. unwind
 14. germinate
 15. unroll
  • rozwijać, roztaczać, odsłaniać
   I unrolled the carpet in the living room. (Rozwinąłem dywan w dużym pokoju.)
   She decided to unroll her sleeping-bag outside the tent. (Ona zdecydowała rozwinąć swój śpiwór przed namiotem.)
 16. explicate
 17. open , *****
  • rozwijać, rozkładać (np. parasol, mapę) [przechodni/nieprzechodni]
   I got wet because I couldn't open the umbrella. (Zmokłem, bo nie potrafiłem rozłożyć parasola.)
   Open the map to see where we are. (Rozwiń mapę, aby zobaczyć gdzie jesteśmy.)
   I can't open my umbrella, it is stuck. (Nie mogę otworzyć mojej parasolki, zacięła się.)
 18. uncoil
  • odwijać (coś ze zwoju), rozwijać (np. sznurek)
 19. unreel
  • odwijać, rozwijać (nić, żyłkę z kołowrotka)
 20. unwarp
 21. roll-out , rollout
 22. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. roll something out
  • rozwijać (rulon)
   The herald rolled the parchment out and read the king's words. (Herald rozwinął pergamin i odczytał słowa króla.)
 3. brew up
czasownik
 1. expand ***
 2. evolve **
 3. advance ***
 4. progress ***
  • rozwijać się (sytuacja) [nieprzechodni]
   The situation is progressing in our favour. (Sytuacja rozwija się na naszą korzyść.)
   Let's see how the situation progresses. (Zobaczmy jak ta sytuacja się rozwinie.)
 5. unfold **
  • roztaczać się (o widoku), rozwijać się (o fabule), toczyć się (o akcji) [nieprzechodni]
   A stunning view unfolded in front of our eyes. (Niesamowity widok roztaczał się przed naszymi oczami.)
   The plot unfolds too slow in this book. (Fabuła rozwija się za wolno w tej książce.)
   The action of the movie unfolds in Madrid. (Akcja filmu toczy się w Madrycie.)
 6. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • rozwijać się (choroba) [przechodni/nieprzechodni]
   We are not happy with how his illness develops. (Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak jego choroba się rozwija.)
   The disease can't develop forever! (Ta choroba nie może się rozwijać w nieskończoność!)
 7. simmer *
  • rozwijać się (o problemie), stopniowo przybierać na sile
   Their anger has been simmering for weeks, so they can go on strike any time. (Ich złość od tygodni przybiera na sile, więc mogą pójść na strajk w każdej chwili.)
 8. sprout *
  • wyrastać (o liściach), rozwijać się (o pączkach)
   The trees sprout their buds in spring. (Drzewa rozwijają pąki na wiosnę.)
 9. grow , *****
 10. implant **
 11. be on the move  
 12. come *****   [nieprzechodni]
 13. unroll
  • rozwijać się, roztaczać się, odsłaniać się
   An amazing view of the jungle unrolled in front of us. (Niesamowity widok dżungli roztoczył się przed nami.)
   I couldn't believe what unrolled before the cameras. (Nie mogłem uwierzyć w to, co odsłoniło się przed kamerami.)
 14. incubate
 15. burgeon , także: bourgeon
 16. expatiate
 17. untwist
phrasal verb
 1. move on **  
  Our company has to move on and become more popular. (Nasza firma musi się rozwijać i stać się bardziej popularna.)
  She believes that their business will move on. (Ona wierzy, że ich biznes się rozwinie.)
 2. put forth something
 3. go on *****
 4. furl out
phrasal verb
 1. reel out
  • rozwinąć (np. nici ze szpuli), odwinąć (np. linę ze zwoju)  AmE
   The firemen reeled the hoses out. (Strażacy rozwinęli węże.)

"rozwijać" — Słownik kolokacji angielskich

build up kolokacja
 1. build czasownik + up particle = rozwijać (np. karierę)
  Bardzo silna kolokacja

  I knew what he was building up to tell me.

  Podobne kolokacje: