"kształcić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kształcić" po polsku — Słownik angielsko-polski

kształcić

czasownik
 1. educate **
  • kształcić, edukować [TRANSITIVE]
   Schools should educate young people. (Szkoły powinny edukować młodych ludzi.)
   This school educates future lawyers. (Ta szkoła kształci przyszłych prawników.)
 2. broaden *
  • poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach)
   People say that travel broadens the mind. (Ludzie mówią że podróże kształcą.)
   I think this lecture broadened my horizons significantly. (Uważam, że ten wykład znacząco poszerzył moje horyzonty.)
 3. cultivate *
 4. ennoble

Powiązane zwroty — "kształcić"

rzeczownik
kształt = shape +2 znaczenia
wykształcenie = education , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) +3 znaczenia
kształtowanie = cultivation +8 znaczeń
kształcenie = educating +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
kształtny = shapely +4 znaczenia
Zobacz także: wykształcenie się