Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"rozwój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwój" po polsku

rozwój

Ta nowoczesna metoda rozwoju
rzeczownik
 1. development *****
  • rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym) [policzalny lub niepoliczalny]
   They were discussing the country's economic development. (Oni dyskutowali o rozwoju gospodarczym kraju.)
   He works in research and development for a large company. (On pracuje w dziale badań i rozwoju dużej firmy.)
   His work involved the development of CD-ROMs and electronic databases. (Jego praca dotyczyła rozwoju płyt CD i elektronicznych baz danych.)
   We need to stimulate the country's development. (Musimy stymulować rozwój kraju.)
   zobacz także: developing
  • rozwój, polepszenie [policzalny]
   We are now experiencing a development of living conditions. (Doświadczamy teraz polepszenia warunków życia.)
   I'm very happy about the development of your situation. (Cieszę się z polepszenia twojej sytuacji.)
  • rozwój (powstanie, zaistnienie, np. choroby) [niepoliczalny]
   What led to the development of the disease? (Co doprowadziło do rozwoju choroby?)
 2. advance ***
 3. growth , ****
  • rozwój, wzrost [niepoliczalny]
   Growth of her children is most important to her. (Rozwój jej dzieci jest dla niej najważniejszy.)
   He invested a lot of money in the growth of his company. (On zainwestował mnóstwo pieniędzy w rozwój swojej firmy.)
  • rozwój (np. człowieka) [niepoliczalny]
   The human growth movies are mesmerizing. (Filmy o rozwoju człowieka są hipnotyzujące.)
   Watching the growth of my child was beautiful. (Patrzenie na rozwój mojego dziecka było piękne.)
 4. evolution **
  • rozwój, ewolucja [niepoliczalny]
   Without technology we would be nothing, it's part of our evolution. (Bez technologii bylibyśmy niczym, jest ona częścią naszego rozwoju.)
   I'm writing an essay about the human evolution. (Piszę esej o ewolucji człowieka.)
 5. progress , ***   [niepoliczalny]
  Progress cannot be made if we don't all do something. (Rozwoju nie można osiągnąć, jeśli wszyscy się do tego nie przyczynimy.)
  I'm very proud of the progress of your company. (Jestem bardzo dumny z rozwoju twojej firmy.)
  Are you satisfied with your son's progress at maths? (Jesteś zadowolony z rozwoju twojego syna w zakresie matematyki?)
 6. expansion **
  • rozwój, ekspansja (np. firmy) [policzalny lub niepoliczalny]
   They block our expansion in that direction, and we block theirs in this. (Oni blokują nasz rozwój w tamtym kierunku, a my blokujemy ich rozwój w tym.)
   Their rapid and unexpected expansion surprised everyone. (Ich nagła i nieoczekiwana ekspansja zaskoczyła wszystkich.)
 7. advancement *
  • polepszenie, postęp, rozwój oficjalnie
   We're passionate about patient care and medical advancement. (Opieka nad pacjentami i postęp medyczny są naszą pasją.)
   We have made some advancements to the new model. (Dokonaliśmy pewnych udoskonaleń w nowym modelu.)
   Your model needs some advancement but it has a lot of potential. (Twój model potrzebuje udoskonalenia, ale ma dużo potencjału.)
   link synonim: advance
 8. progression *
  • postęp, rozwój, postępy (np. w nauce)
   There was no progression in my research, so I had to change my method. (Nie miałem postępów w moich badaniach, więc musiałem zmienić metodę.)
 9. trajectory *
  • bieg, tok (wydarzeń), rozwój (wypadków) oficjalnie
   This decision affected the trajectory of his carreer. (Ta decyzja wpłynęła na rozwój jego kariery.)
 10. unfolding
 11. rising *
 12. boom **
 13. way *****
 14. incubation
 15. evolvement
 16. unfoldment
 17. buildout

Powiązane zwroty — "rozwój"

rzeczownik
przymiotnik
naturalny (np. rozwój) = organic
nieoczekiwany (rozwój wypadków) = unforeseen
rozwinięty = developed +2 znaczenia
czasownik
rozwijać = develop , także: develope dawne użycie +16 znaczeń
śledzić (np. rozwój, postępy) = track
rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) = foster
stymulować (rozwój czegoś) = stimulate
utrudniać (np. rozwój, proces) = inhibit
tłumić (rozwój) = throttle +1 znaczenie
podtrzymywać (rozwój czegoś) = underpin
hamować (rozwój, wzrost) = suppress +1 znaczenie
spowalniać (rozwój czegoś) = stunt
zahamować (np. rozwój czegoś lub kogoś) = cramp +1 znaczenie
rozwijać się = expand +8 znaczeń
phrasal verb