"wzrosnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrosnąć" po polsku

wzrosnąć

czasownik
 1. be up ***
  • wzrosnąć (o cenach)
   I think the price of sugar will be up soon. (Myślę, że cena cukru niedługo wzrośnie.)
   The price of the tickets for this film is up. (Wzrosła cena biletów na ten film.)
 2. escalate *
  • nasilać się, wzrosnąć, wzrastać, eskalować
   We don't want the conflict to escalate. (Nie chcemy, by konflikt się nasilił.)
   The prices escalated due to inflation. (Ceny wzrosły z powodu inflacji.)
 3. burgeon , także: bourgeon
phrasal verb
 1. build up **
 2. shoot up
$3.7 Billion Increase in
czasownik
 1. increase *****
  • zwiększać, zwiększać się, wzrastać [przechodni/nieprzechodni]
   Since the last show her popularity has increased. (Od ostatniego występu jej popularność się zwiększyła.)
   Our living space will increase in the new flat. (Nasza powierzchnia mieszkalna zwiększy się w nowym mieszkaniu.)
   House prices increased by 30% last year. (Ceny domów wzrosły o 30% w zeszłym roku.)
   link synonimy: go up, expand
   przeciwieństwo: decrease
 2. rise *****
 3. climb ***
  • wzrastać (np. o temperaturze, cenach) [nieprzechodni]
   The temperature will climb next week. (W przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie.)
   The prices in shops climbed and people don't buy much. (Ceny w sklepach wzrosły i ludzie nie kupują dużo.)
   link synonim: go up
 4. gain ****
  • wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [przechodni]
   Poland is gaining importance as a meat exporter. (Polska zyskuje na znaczeniu jako eksporter mięsa.)
   I have gained respect after I got promoted. (Zyskałem szacunek po tym, jak dostałem awans.)
 5. surge **
  • wzrastać (o cenach, zainteresowaniu)
   Prices surged, but so did our revenue. (Ceny wzrosły, ale wzrósł także nasz przychód.)
 6. grow , *****
 7. swell **   [przechodni/nieprzechodni]
  The population is swelling constantly. (Populacja stale wzrasta.)
 8. appreciate ***
 9. accrue
 10. mount ***
  • wzrastać, narastać, nasilać się [nieprzechodni]
   The tension mounted when he entered the room. (Napięcie się nasiliło, kiedy on wszedł do pokoju.)
   Our excitement started to mount when he got the ball. (Nasze podekscytowanie zaczęło wzrastać, kiedy on dostał piłkę.)
 11. wax *
 12. upshift  
 13. upgo
phrasal verb
 1. go up ***  
  I hope that the price of the tickets won't go up. (Mam nadzieję, że cena biletów nie wzrośnie.)
  The price of the gym membership card went up by 200%! (Cena karnetu na siłownię wzrosła o 200%!)
  link synonimy: increase, climb
 2. mount up
 1. be on the increase
 2. gain height
 3. be on an upward trajectory

"wzrosnąć" — Słownik kolokacji angielskich

shoot up kolokacja
 1. shoot czasownik + up particle = wystrzelić w górę, wzrosnąć
  Bardzo silna kolokacja

  They shot up my home and we all run in the bush.

  Podobne kolokacje:
 2. shoot czasownik + up przysłówek = wystrzelić w górę, wzrosnąć
  Zwykła kolokacja

  Two days later, the number had shot up to 9 million.