"zyskiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zyskiwać" po polsku

zyskiwać

czasownik
 1. benefit *****
  • zyskiwać, korzystać, czerpać korzyści, odnosić korzyści [przechodni/nieprzechodni]
   I think we will all benefit from mutual cooperation. (Myślę, że wszyscy odniesiemy korzyści ze wzajemnej współpracy.)
   You will benefit from doing that, you'll see. (Odniesiesz korzyści ze zrobienia tego, zobaczysz.)
   He always wants to benefit from everything he does. (On zawsze chce czerpać korzyści ze wszystkiego, co robi.)
 2. gain ****
  • zyskiwać, stopniowo zdobywać [przechodni/nieprzechodni]
   I would like my son to gain more interpersonal skills. He's so timid. (Chciałabym, żeby mój syn zdobył więcej umiejętności interpersonalnych. Jest taki nieśmiały.)
   He is gaining new skills. (On stopniowo zdobywa nowe umiejętności.)
  • wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [przechodni]
   Poland is gaining importance as a meat exporter. (Polska zyskuje na znaczeniu jako eksporter mięsa.)
   I have gained respect after I got promoted. (Zyskałem szacunek po tym, jak dostałem awans.)
 3. elicit *
  • uzyskiwać, zyskiwać (np. zapewnienie, obietnicę) [przechodni]
   This handbook elicited only negative reviews. (Ten poradnik uzyskał jedynie negatywne recenzje.)
 4. procure
phrasal verb
 1. cash in
 1. gain in something *
czasownik
 1. profit ***
  • zyskać, czerpać zyski
   He profits from his new investment. (On czerpie zyski ze swojej nowej inwestycji.)
   I promise - you'll profit from that transaction. (Obiecuję - zyskasz na tej transakcji.)
   He helped me with my company only to profit from it. (On pomógł mi firmą tylko po to, żeby czerpać z niej zyski.)
 2. win *****
 3. pot ***
 4. earn ***
phrasal verb
 1. drum up