PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czerpać zyski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czerpać zyski" po polsku

czerpać zyski

czasownik
 1. profit ***
  • zyskać, czerpać zyski
   He profits from his new investment. (On czerpie zyski ze swojej nowej inwestycji.)
   I promise - you'll profit from that transaction. (Obiecuję - zyskasz na tej transakcji.)
   He helped me with my company only to profit from it. (On pomógł mi firmą tylko po to, żeby czerpać z niej zyski.)
 1. reap the rewards

powered by  eTutor logo