"profit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "profit" po angielsku

profit ***

rzeczownik
 1. zysk [policzalny lub niepoliczalny]
  Their monthly profit is usually around $3000. (Ich miesięczny zysk zwykle wynosi około 3000 dolarów.)
  This year's profit exceeded the one from last year. (Tegoroczny zysk przewyższył ten z zeszłego roku.)
  A small profit is better than a big loss. (Mały zysk jest lepszy niż duża strata.)
  przeciwieństwo: loss
  zobacz także: income, return, revenue
 2. korzyść oficjalnie [niepoliczalny]
  I want to help him for my own profit. (Chcę mu pomóc dla swojej własnej korzyści.)
  I did it for your profit, you should thank me. (Zrobiłem to dla twojej korzyści, powinieneś mi podziękować.)
  link synonim: advantage

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przynosić korzyść, pomagać oficjalnie
  Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
  The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 2. zyskać, czerpać zyski
  He profits from his new investment. (On czerpie zyski ze swojej nowej inwestycji.)
  I promise - you'll profit from that transaction. (Obiecuję - zyskasz na tej transakcji.)
  He helped me with my company only to profit from it. (On pomógł mi firmą tylko po to, żeby czerpać z niej zyski.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. przynosić korzyść komuś
  How does this situation profit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This deal profits him. (Ta umowa przynosi mu korzyść.)

Powiązane zwroty — "profit"

czasownik
fit = pasować, być dobrego rozmiaru (być odpowiedniego rozmiaru i kształtu, np. o ubraniu) +9 znaczeń
outfit = wyekwipować, wyposażyć +1 znaczenie
refit = naprawiać (urządzenie), remontować (budynek) +1 znaczenie
przymiotnik
rzeczownik
inne
kolokacje

podobne do "profit" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "profit" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo