"high profit" — Słownik kolokacji angielskich

high profit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki zysk
  1. high przymiotnik + profit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even higher profits were common in the first decade of the 19th century.

    Podobne kolokacje: