PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przynosić korzyść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przynosić korzyść" po polsku

przynosić korzyść

czasownik
 1. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać oficjalnie
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 2. avail  
 1. benefit somebody *****  
  How does this situation benefit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This investment will benefit you sooner than you think. (Ta inwestycja przyniesie ci korzyść szybciej niż myślisz.)
 2. be of advantage for somebody  
 1. profit somebody ***  
  How does this situation profit you? (W jaki sposób ta sytuacja przynosi ci korzyść?)
  This deal profits him. (Ta umowa przynosi mu korzyść.)
 2. avail somebody  

powered by  eTutor logo