"pomagać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomagać" po polsku

pomagać

to help people obrazek do "assist" po polsku help out a family recently
czasownik
 1. help ***** , także: halp slang   [przechodni/nieprzechodni]
  Could you help me? (Mógłbyś mi pomóc?)
  How can I help you? (W czym mogę pomóc?)
  He doesn't like to help other people. (On nie lubi pomagać innym ludziom.)
  I will help you. (Pomogę ci.)
 2. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 3. aid ***
  • pomagać, wspierać [przechodni]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 4. support *****
  • pomagać (np. finansowo) [przechodni]
   As an artist, he has patrons who support him. (Jako artysta, on ma patronów, którzy mu pomagają.)
   My parents still support me financially. (Moi rodzice wciąż pomagają mi finansowo.)
 5. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać oficjalnie
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 6. abet
  • pomagać (w zrobieniu czegoś nielegalnego)
 7. patronize , patronise BrE
 8. relieve **
 9. succour BrE , succor AmE
 10. bestead
phrasal verb
 1. help out *
 1. lend support
czasownik
 1. work with somebody **** , work among somebody
 2. be a facilitator for somebody  
phrasal verb
 1. help somebody out  
  Can I help you out? (Czy mogę ci pomóc?)
  He helps the poor out. (On pomaga biednym.)
 2. stick by somebody
 1. give somebody assistance  
idiom
 1. go to bat for somebody
 1. be of assistance
phrasal verb
 1. tide somebody over something
idiom
 1. give somebody five
  • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
   We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
   I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)
 1. be of service to somebody  

Powiązane zwroty — "pomagać"

czasownik
rzeczownik
pomoc = support +9 znaczeń
pomocnik = assistant +9 znaczeń
resweratrol (związek chemiczny mający rzekomo pomagać w walce z rakiem) = resveratrol
przymiotnik
pomocny = helpful +5 znaczeń
pomocniczy = auxiliary +4 znaczenia
idiom
phrasal verb
inne
przysłówek
chętnie (np. pomagać) = ungrudgingly

"pomagać" — Słownik kolokacji angielskich

lend support kolokacja
 1. lend czasownik + support rzeczownik = wspierać, pomagać
  Bardzo silna kolokacja

  I need to see where best we can lend support.

help out kolokacja
 1. help czasownik + out particle = pomagać, służyć pomocą
  Bardzo silna kolokacja

  I told him the story and said he had to help me out.

  Podobne kolokacje: