"pomóc komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomóc komuś" po polsku

pomóc komuś

give a hand
idiom
 1. give somebody five
  • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
   We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
   I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)
 2. give somebody a hand , lend somebody a hand
  • pomóc komuś, podać komuś pomocną dłoń spoken
   to help someone
   Excuse me, can I lend you a hand? (Przepraszam, czy mogę pani pomóc?)
   He wanted to give me a hand with my homework. (On chciał pomóc mi z moim zadaniem domowym.)
 1. be of service to somebody  
phrasal verb
 1. tide somebody over something
 1. be of assistance
to help people help out a family recently
czasownik
 1. help ***** , także: halp slang   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Could you help me? (Mógłbyś mi pomóc?)
  How can I help you? (W czym mogę pomóc?)
  He doesn't like to help other people. (On nie lubi pomagać innym ludziom.)
  I will help you. (Pomogę ci.)
 2. aid ***
  • pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 3. support *****
  • pomagać (np. finansowo) [TRANSITIVE]
   As an artist, he has patrons who support him. (Jako artysta, on ma patronów, którzy mu pomagają.)
   My parents still support me financially. (Moi rodzice wciąż pomagają mi finansowo.)
 4. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać formal
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 5. assist ***
 6. abet
  • pomagać (w zrobieniu czegoś nielegalnego)
 7. patronize , patronise British English
 8. relieve **
 9. succour British English , succor American English
 10. bestead
phrasal verb
 1. help out *
 1. lend support
czasownik
 1. work with somebody **** , work among somebody
 2. root for somebody  
 3. be a facilitator for somebody  
phrasal verb
 1. help somebody out  
  Can I help you out? (Czy mogę ci pomóc?)
  He helps the poor out. (On pomaga biednym.)
 2. stick by somebody
 1. give somebody assistance  
idiom
 1. go to bat for somebody

Powiązane zwroty — "pomóc komuś"

rzeczownik
pomoc = help , także: halp slang +8 znaczeń
wspomaganie = furtherance +2 znaczenia
czasownik
idiom
przymiotnik
pomocny = helpful +5 znaczeń
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo