"podać komuś rękę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podać komuś rękę" po polsku — Słownik angielsko-polski

podać komuś rękę

idiom
  1. give somebody five
    • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
      We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
      I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)