Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"push" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "push" po angielsku

push ****

obrazek do "push" po polsku
czasownik
 1. pchać [przechodni/nieprzechodni]
  Let's try to move this wardrobe - you push and I'll pull. (Spróbujmy przesunąć tę szafę - ty pchaj, a ja będę ciągnąć.)
  We had to push the car back to the garage. (Musieliśmy popchać samochód z powrotem do garażu.)
  Don't push me! (Nie pchaj mnie!)
 2. naciskać, wcisnąć [przechodni/nieprzechodni]
  Don't push the red button! (Nie naciskaj czerwonego guzika!)
  Push the green button if you want to answer the phone. (Wciśnij zielony guzik, jeśli chcesz odebrać telefon.)
 3. przepychać się, wpychać się [nieprzechodni]
  How rude of her to push like that! (Jakie to niegrzeczne z jej strony tak się przepychać!)
  Sometimes you just have to push through a crowd. (Czasami po prostu trzeba się przepychać przez tłum.)
 4. wspomagać, popychać (kogoś do czegoś) [przechodni]
  He has pushed me to pursue my dreams. (On popchnął mnie do realizowania moich marzeń.)
  My mother always pushes me to learning new things. (Moja matka zawsze popycha mnie do uczenia się nowych rzeczy.)
 5. wywierać nacisk, wywierać presję, mocno namawiać, naciskać kogoś [przechodni/nieprzechodni]
  Stop pushing me, I'll do it when I'm ready. (Przestań wywierać na mnie nacisk, zrobię to gdy będę gotowa.)
  My boss is pushing me to quit my job. (Mój szef wywiera na mnie nacisk, żebym rzucił pracę.)
  He's not ready yet, don't push him. (On nie jest jeszcze gotowy, nie naciskaj go.)
 6. forsować [przechodni]
  Five men tried to push the door. (Pięciu mężczyzn próbowało sforsować drzwi.)
  The policemen pushed the door but it was too late. (Policjanci sforsowali drzwi, ale było już za późno.)
 7. sprzedawać narkotyki potocznie [przechodni]
  He was pushing drugs on the streets of Chicago. (On sprzedawał narkotyki na ulicach Chicago.)
  Look, I don't push anymore. (Zrozum, już nie sprzedaję narkotyków.)
  He doesn't push, it's just a stupid rumour. (On nie sprzedaje narkotyków, to tylko głupia plotka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pchnięcie [policzalny]
  I felt a push and fell on the floor. (Poczułem pchnięcie i upadłem na podłogę.)
  His push made me fall down. (Jego pchnięcie sprawiło, że upadłem.)
 2. dążenie [policzalny]
  I admire his push to the target. (Podziwiam jego dążenie do celu.)
  His push to success is amazing. (Jego dążenie do sukcesu jest niesamowite.)
 3. nacisk [policzalny]
  Your push is not helping, I want to decide myself. (Twój nacisk nie pomaga, chcę sam zdecydować.)
  His push made me do it. I had no time to think. (Jego nacisk mnie do tego zmusił. Nie miałem czasu, żeby pomyśleć.)
 4. bodziec, zachęta potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  He needs a push to do it for me. (On potrzebuje zachęty, aby to dla mnie zrobić.)
  That push was enough to motivate him. (Ten bodziec był wystarczający, aby go zmotywować.)
 5. wysiłek, próba (zrobienia czegoś)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. igrać z losem, niepotrzebnie ryzykować
  Stop pushing your luck, you will get hurt! (Przestań igrać z losem, zranisz się!)
  He pushed his luck and now he regrets it. (On niepotrzebnie ryzykował i teraz tego żałuje.)
rzeczownik
 1. wymówienie z pracy  BrE slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. zostać wyrzuconym z pracy  BrE potocznie
  Did you know that Tom got the push? (Wiedziałeś, że Tom został wyrzucony z pracy?)
 2. zostać rzuconym (o związku)  BrE potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "push"

idiom
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
inne
kolokacje

podobne do "push" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "push" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo