Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"bodziec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bodziec" po polsku

bodziec

rzeczownik
 1. incentive **
 2. stimulus **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It's likely that both developed the ability in response to the same experimental stimulus. (To prawdopodobne, że oboje rozwinęli tą umiejętność w odpowiedzi na ten sam bodziec.)
 3. spur **
  • podnieta, zachęta, bodziec (do zrobienia czegoś) [COUNTABLE]
   She needs a spur to start working. (Ona potrzebuje zachęty, żeby zacząć pracować.)
 4. impetus
  • bodziec, impuls [UNCOUNTABLE]
   Such a new impetus for economic growth will also create many jobs. (Tego rodzaju nowy impuls dla wzrostu gospodarczego doprowadzi również do tworzenia nowych miejsc pracy.)
 5. impulse **   [COUNTABLE]
  Fear is a necessary impulse. (Strach jest koniecznym bodźcem.)
 6. trigger *   [COUNTABLE]
 7. motivator
 8. stimulant
 9. push ****
  • bodziec, zachęta informal [SINGULAR]
   He needs a push to do it for me. (On potrzebuje zachęty, aby to dla mnie zrobić.)
   That push was enough to motivate him. (Ten bodziec był wystarczający, aby go zmotywować.)
 10. inducement
 11. prod *
 12. incitement
 13. actuation
 14. goad
 15. fillip

powered by  eTutor logo