"motywator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "motywator" po polsku — Słownik angielsko-polski

motywator

rzeczownik
  1. driver ****
    • motywator, czynnik pobudzający
      He's my driver, he always supports me. (On jest moim motywatorem, zawsze mnie wspiera.)
      This photo should be a motivator for you to work harder! (To zdjęcie powinno być dla ciebie czynnikiem pobudzającym, żeby ciężej pracować!)
  2. motivator