"żądać czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żądać czegoś" po polsku

żądać czegoś

czasownik
 1. demand something ****
  • żądać czegoś, domagać się czegoś
   Women should demand more respect. (Kobiety powinny domagać się większego szacunku.)
   Who gave you the right to demand anything? (Kto dał ci prawo, żeby czegokolwiek żądać?)
idiom
 1. push for something *  
  I'm pushing for a divorce. (Żądam rozwodu.)
  He pushed for a promotion and he got it. (On żądał awansu i dostał go.)
 2. cry out for something
phrasal verb
 1. hold out for something
czasownik
 1. demand , ****   [przechodni]
  The workers demand a raise. (Pracownicy żądają podwyżki.)
  When they come, you must demand to see the King. (Kiedy tu przyjdą, żądaj rozmowy z królem.)
  I demand a full refund of the costs. (Żądam pełnego zwrotu kosztów.)
 2. ask , *****
  • żądać, życzyć sobie (np. jakiejś ceny za coś) [przechodni]
   How much did he ask for that car? (Ile on zażyczył sobie za tamten samochód?)
   He is asking $10 000 in cash for this car. (On żąda 10 000 dolarów w gotówce za ten samochód.)
   He asks too much from me. (On żąda zbyt wiele ode mnie.)
 3. claim *****
  • domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności) [przechodni/nieprzechodni]
   Nobody claimed the money. (Nikt nie domagał się tych pieniędzy.)
   It's strange that he didn't claim anything for damages. (To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.)
   The family of the deceased claimed all his money. (Rodzina nieboszczyka domagała się wszystkich jego pieniędzy.)
 4. expect ***** , także: spect język mówiony
  • oczekiwać, żądać [przechodni]
   I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
   What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
 5. request ***
  • prosić, żądać oficjalnie [przechodni]
   She requested her customer to call her back. (Ona poprosiła swojego klienta, żeby do niej oddzwonił.)
   I requested some information on the suspect from my secretary. (Poprosiłem moją sekretarkę o trochę informacji o podejrzanym.)
 6. requisition , req. (skrót)

powered by  eTutor logo