BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"odrzucić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odrzucić" po polsku

odrzucić

czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [TRANSITIVE]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
 2. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
  • odrzucić, odmówić formal
   I decided to negative his offer. (Postanowiłem odrzucić jego ofertę.)
   He wanted to go to the cinema with her but she had to negative because she had other plans. (Chciał pójść z nią do kina, ale musiała odmówić, bo miała inne plany.)
 3. overrule
 4. rebuff
 5. recoil
 6. jettison
 7. brush off
 8. spike **
 9. poh
 10. kick away
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. give somebody the air
  • odtrącić, odrzucić (jako kochanka)
   Don't give me the air, I love you. (Nie odtrącaj mnie, kocham cię.)
  • odrzucić, zwolnić (jako pracownika)
 1. push back on something
czasownik
 1. dismiss **
  • odrzucać (np. pomysł) [TRANSITIVE]
   My boss dismissed my environmentally-friendly project. (Mój szef odrzucił mój przyjazny dla środowiska projekt.)
   The boss dismissed his idea because it would be too expensive. (Szef odrzucił jego pomysł, bo byłby zbyt kosztowny.)
 2. refuse ***
  • odrzucać (np. podanie) [TRANSITIVE]
   District office refused my application. (Urząd gminy odrzucił moje podanie.)
   He refused my offer because it wasn't attractive enough for him. (Odrzucił moją ofertę, bo nie była dla niego wystarczająco atrakcyjna.)
 3. deny ***
  • odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś) [TRANSITIVE]
   They denied access to the computer files. (Oni odmówili dostępu do plików komputerowych.)
   I was denied entrance to the library. (Odmówiono mi wstępu do biblioteki.)
 4. counter ***
 5. decline ***
  • odmawiać (prośbie), odrzucać (ofertę) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The Prime Minister declined to answer questions about his private life. (Premier odmówił odpowiedzi na pytania o jego życie prywatne.)
   My employer at first declined my job application, but then found some good sides about me. (Mój pracodawca na początku odrzucił moje podanie o pracę, ale potem znalazł moje dobre strony.)
   link synonim: refuse
 6. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 7. can *****
 8. discard *
 9. scrub *
  • odrzucać (np. pomysł), rezygnować (z planu) informal
   They scrubbed the plan due to the lack of resources. (Oni zrezygnowali z tego planu ze względu na brak zasobów.)
   I will scrub your plan if it's stupid. (Odrzucę twój plan, jeśli jest głupi.)
 10. repel
 11. repudiate
 12. disallow
 13. spurn
 14. quash
  • odrzucać (np. werdykt), uchylać formal
   The court may dismiss the appeal or quash the decision. (Sąd może odrzucić apelację lub uchylić decyzję.)
 15. pass , *****
  • odrzucać (np. zaproszenie) [INTRANSITIVE]
   Thanks for the invitation, but I'm afraid I'll have to pass. (Dzięki za zaproszenie, ale obawiam się, że będę musiał je odrzucić.)
   He passed my proposition to go for a drink. (Odrzucił moją propozycję wyjścia na drinka.)
 16. daff
phrasal verb
 1. turn down *
 2. shuffle off
phrasal verb
 1. turn something down
  • odrzucać coś (np. ofertę, propozycję)
   They turned down our offer. (Oni odrzucili naszą ofertę.)
   I didn't like his proposition so I decided to turn it down. (Nie podobała mi się jego propozycja, więc zdecydowałem się ją odrzucić.)
 2. rule something out , rule out *
 3. throw something off
  • odrzucać coś (np. więzy tradycji, ograniczenia)
   She decided to throw Catholic rules off and become a buddhist. (Ona postanowiła odrzucić zasady katolickie i zostać buddystą.)
 4. thrust something aside

Powiązane zwroty — "odrzucić"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
inne
przysłówek
całkowicie (np. zaakceptować, odrzucić) = wholesale

"odrzucić" — Słownik kolokacji angielskich

knock back kolokacja
 1. knock czasownik + back particle = odrzucić, odmówić załatwienia
  Zwykła kolokacja

  Everybody up above would knock back a large shot of Slivovitz.

  Podobne kolokacje:
kick away kolokacja
 1. kick czasownik + away przysłówek = odrzucić (np. propozycję, pomysł), zmusić kogoś do oddalenia się za pomocą kopnięć
  Zwykła kolokacja

  Within a month the ladder will have been kicked away.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo